Economia

Tranziţia la economia de piaţă și-a pus amprenta asupra caracteristicilor pieţei muncii și în comuna Porumbacu de Jos, înregistrându-se, conform statisticii din 2002 un număr de 195 şomeri din totalul populaţiei de 3.233 locuitori, din care 83 sunt în căutarea unui nou loc de munca, iar 112 sunt în căutarea primului loc de munca. Populatia activă ocupată este de 793 persoane, ceea ce înseamnă că un procent de 24,6% din totalul populaţiei active îi reprezintă şomerii, un procent ce se situează peste media judeţul Sibiu. Din populaţia activă a comunei, de 793 persoane, majoritatea lucrează în agricultură (283), iar o pondere însemnată în industria prelucratoare (190 de persoane). În comuna Porumbacu de Jos celelalte categorii profesionale au ocupaţii după cum urmează: silvicultură=23, energie electrică=12, construcții=55, comerț=43, turism(hoteluri și restaurante)=13, transport=44, poștă și telecomunicaţii=5, servicii prestate întreprinderilor=2, administraţie publică=54, învățământ=4, sănătate și asistență socială=8, alte activităţi de servicii colective=14, personal angajat în gospodării personale=4.

Componenta de baza a politicilor publice din ultimii ani, relansarea creşterii economice a devenit prioritate naţională, pornindu-se de la importanta sa atât pentru asigurarea condiţiilor de realizare a criteriilor de aderare la Uniunea Europeana cât și pentru creşterea nivelului de trai. Cu atât mai mult, propagarea și continuitatea la nivel teritorial a acestor politici, implicarea factorilor locali și a reprezentanţilor societăţii civile au devenit din ce în ce mai pregnante în procesul de elaborare și realizare a programelor de dezvoltare economico-socială, indiferent dacă resursele financiare sunt asigurate de fonduri guvernamentale, de fonduri private interne sau prin cofinanțări și împrumuturi externe.

În comuna Porumbacu de Jos sunt înregistrați 38 agenţi economici, toţi cu capital privat de utilitate publică sau privată, din care: 7 societăţi comerciale cu profil de prelucrare și comercializare material lemnos; 1 societate comercială cu profil de prelucrare și comercializare mixturi asfaltice; 1 societate comercială cu profil de prelucrare și comercializare marmură; 2 societăţi comerciale cu profil de panificaţie; 24 de societăţi comerciale cu profil de comerţ și alimentaţie publică; 2 cabinete medicale individuale; 1 farmacie.

Informare cetateni