Conform datelor de la Recensământul Populației 2011, structura populației pe sate componente este redată în cele ce urmează:

Satul component

Număr locuitori

PORUMBACU DE JOS

1025

COLUN

171

PORUMBACU DE SUS

832

SĂRATA

373

SCOREIU

660

 

 

Din cele prezentate anterior se observă că distribuția pe cele cinci sate componente nu este una omogenă , variind procentual între 33% ( satul Porumbacu de Jos) și 6% (satul Colun).
Cunoașterea structurii populației pe vârste prezintă nu numai interes demografic, ci și o importanță deosebită pentru cunoașterea și conducerea activității economice și sociale.
Vârsta reprezintă una dintre caracteristicile demografice fundamentale care impune fiecărei persoane un anumit rol în activitatea socială.

Evoluția populației comunei Porumbacu de Jos pe grupe de vârstă în perioada 2016-2020

Grupele de vârstă/An

Anul 2016

Anul 2017

Anul 2018

Anul 2019

Anul 2020

0- 4 ani

186

175

162

158

157

5- 9 ani

166

179

172

184

188

10-14 ani

202

195

193

172

172

15-19 ani

186

196

205

212

195

20-24 ani

161

163

161

170

190

25-29 ani

235

226

213

194

177

30-34 ani

213

205

220

224

235

35-39 ani

267

271

241

223

221

40-44 ani

245

233

247

258

262

45-49 ani

250

277

263

262

254

50-54 ani

171

177

187

207

240

55-59 ani

195

193

192

183

159

60-64 ani

199

194

202

192

196

65-69 ani

167

158

156

176

184

70-74 ani

113

126

141

137

139

75-79 ani

120

109

89

97

99

80-84 ani

100

99

88

76

81

≥ 85 ani

75

79

76

79

85

Analizând datele INS Tempo, pentru anul 2020, la nivelul comunei Porumbacu de Jos reies următoarele:

  • populația tânără cu vârste cuprinse între 0-19 ani reprezintă un procent de 22%;
  • aproximativ 60% este procentul populației adulte cu vârste cuprinse între 20-64 ani;
  • 18% sunt persoanele vârstnice cu vârsta de 65 ani și peste;
  • populația de gen feminin este ușor minoritară populației de gen masculin reprezentând un procent de 48,89% din total.
Sari la conținut