Despre comună

Comuna Porumbacu de Jos este situată la marginea apuseană a fostului județ Făgăraș, pe malul Oltului, într-o regiune de șes, la contactul cu munții Făgărașului, întinzându-se până la versantul nordic al acestora. Localitățile ce compun Comuna Porumbacu de Jos se situează în partea depresionară a teritoriului administrativ, pe ambele maluri ale râului Olt și de-o parte și de alta a drumului național DN1 și ale drumurilor județene DJ105J și DJ104F.

COMUNA NOASTRĂ ESTE COMPUSĂ DIN URMĂTOARELE LOCALITĂȚI:

1.Porumbacu de Jos

Localitatea Porumbacu de Jos este satul de graniță a Țării Făgărașului, fiind scăldat de apele lente ale râului Olt la nord și păzit la sud de colosul Vârf Negoiu. Istoria așezării este îndelungată și bogată în date istorice. Cea mai verosimilă dată a atestării documentare este anul 1466, nobilul Petru din Roșia, având în posesie satul, îl predă lui Gereb de Vingard în urma unui schimb. Astfel, presupunem că el are rădăcini mai vechi având în vedere că la această dată este pomenit ca sat.

Comuna Porumbacu de Jos este situată la 34 km de municipiul Sibiu, 42 de km de municipiul Făgăraș, 108 km de municipiul Brașov și la 281 de km de municipiul București (situată pe DN1 Sibiu-Făgăraș-Brașov-București). În cadrul Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Sibiu, comuna Porumbacu de Jos susține axa regională de dezvoltare a rețelei de localități aflată între Sibiu-Brașov (actualizare P.A.T.J. Sibiu-2012, rețeaua de localități și populația-dezvoltare).

Monografia comunei din 1999

Monografia satului din 1974

2.Porumbacu de Sus

Satul Porumbacu de Sus este situat la poalele Negoiului având o suprafață de 91 ha, situată în partea de sud-est a județului Sibiu. În partea de răsărit se află satul Sărata, la opus oraș

ul Avrig și la miază-noapte comuna Porumbacu de Jos.

Monografia satului din 1999

3.Scoreiu

Scoreiul, prin așezarea sa în teritoriul demarcat de Olt și munți, face parte din istorica Țară a Făgărașului, numită și Țara Oltului.

Monografia satului din 2000

4.Sărata

Sărata este așezată la circa 2 km sud de șoseaua națională Sibiu - Brașov, la 36 km de Sibiu și 37 km de Făgăraș.

Sărata, Scoreiul și Avrigul sunt singurele localități din Țara Făgărașului al căror hotar se întinde de la râul Olt până pe creasta munților Făgărașului.

Dintre toate localitățile din Țara Făgărașului, terenul satului Sărata este unul care are cele mai multe dealuri și un teren agricol destul de greu de lucrat.

Monografia satului din 2003

4.Colun

   

Sari la conținut