Principalele elemente de infrastructură constau în alimentarea cu energie electrică (reţea de distribuţie de 20 kv care este racordată la staţiile de transformare Mârșa și Cîrțișoara ( 110/20 kv), alimentarea cu apă, televiziune prin cablu, telecomunicații-telefonie prin cablu sau mobilă, şoseaua naţională DN 1 ce traversează loc. Porumbacu de Jos-Axa Arpașu de Jos-Avrig-Sibiu, la care se adaugă:

  • Axa Porumbacu de Jos-Porumbacu de Sus-zona turistică „Valea Porumbacului"(prin intermediul DJ 105J-modernizat, care se desprinde din drumul naţional DN1, se asigură legătura între loc. comunei și zona turistică „Valea Porumbacului", iar mai departe, prin intermediul unui drum forestier, cu cabana „Negoiu");
  • Axa Nou-Roman-Colun-Glămboaca (prin intermediul drumului judeţean modernizat DJ 104F, care se desprinde din DNl în dreptul localităţii Bradu, se asigură legătura cu comuna Arpașu de Jos și oraşul vecin Avrig.
  • Axa Porumbacu de Sus-Avrig(prin intermediul drumului comunal DC 51-modenizat, care se desprinde din drumul judeţean 105J,se asigură legătura localităţii Porumbacu de Sus cu oraşul Avrig.

Informare cetateni