i. PORTOFOLIUL DE PROIECTE PROPUSE SAU IN CURS DE DERULARE IN CADRUL PRIMARIEI COMUNEI PORUMBACU DE JOS in PERIOADA 2014-2020:

1. Realizarea unui studiu de fezabilitate in vederea constructiei unui sistem de apa si canalizare menajera in loc.Scoreiu si realizarea unui rezervor de apa potabila si tratare a apei,pentru locuitorii comunei Porumbacu de Jos si continuarea demersurilor pentru obtinerea unei finantari nerambursabile in suma de 2.500.000 euro prin PNDR 2-014-2020, submasura 7.2-apa, apa uzata-Termen de depunere a proiectului: 31.10.2016.

2. Finalizarea lucrarilor de extindere a retelei de si canalizare in loc. Porumbacu de Jos si Porumbacu de Sus si a statiei de epurare a apelor reziduale, prin P.N.D.L.-M.D.R.A.P. cu valoarea de cca. 15 milioane lei-Termen de finalizare 31.12.2016

3. Reabilitarea drumurilor comunale conform Proiectului depus spre finantare in luna mai 2016, prin PNDR 2-014-2020, submasura 7.2-infrastructura rutiera.

4. Realizarea unui studiu de fezabilitate privind modernizarea iluminatului public, prin inlocuirea lampilor cu consum energetic mare si automatizarea iluminatului prin montarea senzorilor de prezenta pe timp de noapte.  

6. Repararea podurilor si podetelor de pe drumurile de hotar ale com. Porumbacu de Jos si peste vaile cursurilor de apa ce strabat localitatile propuse pentru extinderea intravilanului (pe valea Porumbacului – in zona de vacanta);. Regularizarea si amenajarea vailor cursurilor de apa ce strabat localitatile comunei Porumbacu de Jos si combaterea eroziunii solului pe versanti prin lucrari de stabilizare;

7. Dotarea cu instalatii si mobilier nou pentru institutiile publice locale apartinatoare com. Porumbacu de Jos (Centru C.D.I., scoli si gradinite din cadrul comunei).

8. Reabilitarea si modernizarea sediului Primariei com. Porumbacu de Jos.

9. Asigurarea de resurse umane in vederea asigurarii functionalitatii serviciului public de interes local pentru administrarea domeniului public si privat al com. Porumbacu de Jos (conform HCL).

10. Punerea in aplicare a masurilor urbansitice si a Planului de Mediu ce rezulta din noul Plan Urbanistic General al comunei Porumbacu de Jos.Extinderea zonei turistice din loc.Porumbacu de Sus, in limita noului P.U.G.

11. Marcarea si semnalizarea potecilor turistice din zona turistica a comunei Porumbacu de Jos.

12. Realizarea unor proiecte de dezvoltare a energiei neconventionale in com. Porumbacu de Jos prin construirea celei de-a doua microhidrocentrale.

13. Imbunatatirea si dezvoltarea gradului de dotare a comunei(optimizarea iluminatului public).

14. Marirea si diversificarea bazei de servicii precum si dezvoltarea activitatiilor industriale si IMM-urilor.

15. Dezvoltarea infrastructurii turistice, precum si de creare a noi poli de atractie turistica (domeniul schiabil Negoiu-Serbota-Glajerie) si heliski. Cel mai important proiect ce se propune spre realizare in urmatorii ani din acest punct de vedere este de realizare a unei zone de practicare a sporturilor de iarna, prin proiectul “Domeniul schiabil Porumbacu”, care se va analiza printr-un plan urbanistic separat (PUZ).

16.Realizarea centurii ocolitoare in una din variantele propuse de catre Primaria Porumbacu de Jos cu asociarea Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale, are in vedere scoaterea traficului greu din localitatile Porumbacu de Jos si Scoreiu, descongestionarea traficului de tranzit. Se va acorda o atentie sporita in acest proiect cadrului natural si protejarii zonelor impadurite precum si neafectarii traseelor turistice montane sau a zonelor acvifaunistice.

17. Prin crearea unui Regulament de Urbanism se va propune cresterea in diversitate a unor zone cu functiunea preponderenta de locuire, in special de-a lungul arterelor principale ale localitatii, prin introducerea de zone mixte compatibile cu cele de locuit (servcii, mica industrie, spatii de agrement).

18. In vederea cresterii calitatii serviciilor turistice, anumite zone vor fi propuse si incurajate pentru construirea de mici unitati hoteliere, cabane, pensiuni, vile, in acord cu dezvoltarea turismului.

19. Concesionarea de catre Primaria com. Porumbacu de Jos a terenurilor din zona Valea Porumbacului (Porumbacu de Sus-zona turistica), vanzarea/concesionarea unor terenuri ce permit dezvoltarea activitatii de turism;

20. Dezvoltarea sectorului serviciilor va oferi oportunităţi pentru crearea de noi locuri de muncă, in special in ceea ce priveste extinderea si dezvoltarea serviciilor turistice;

21. Proiecte investitionale pentru agricultură ecologică, in mod special apicultura si zootehnia;

22. Disponibilitatea forţei de muncă pentru recalificare şi dezvoltarea abilitaţilor in domenii cerute de piata muncii;

23. Cresterea performantei institutionale a administratiei publice prin implementarea coerenta si generalizata de sisteme informatice integrate, in contextul realizarii la nivel de judet unei retele intranet;

24. Integrarea in programele de raspandire a instrumentelor IT, in eventualitatea organizarii unor cursuri de instruire si perfectionare conform modelului „Licentei Europene de Operare pe Calculator” (ECDL);

25. Initierea unor contacte directe cu institutii si organizatii regionale si internationale sau alti parteneri interni si externi;

26. Evitarea cresterii numarului de someri prin adoptarea liniilor directoare ale Uniunii Europene privind ocuparea fortei de munca, cresterea mobilitatii, flexibilitatii si adaptabilitatii fortei de munca, garantarea sanselor egale, dezvoltarea spiritului intreprinzator al angajatorilor si al persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca.

27.Continuarea programului de modernizare si dotare a infrastructurii educationale (scoli si gradinite), locuri de joaca si parcuri si a infrastructurii de sanatate ( cabinete medicale in fiecare localitate). NB/ Datele si cifrele sunt rezultatul unor statistici interne ale Consiliului Local PORUMBACU DE JOS si cele furnizate de Institutul Naţional de Statistică şi Studii Economice din România (INSSE).

II. OBIECTIVE INVESTITIONALE IN FAZA DE PROIECT:

1. Realizarea unui studiu de fezabilitate in vederea constructiei unui sistem de apa si canalizare menajera in loc.Scoreiu si realizarea unui rezervor de apa potabila si tratare a apei,pentru locuitorii comunei Porumbacu de Jos si continuarea demersurilor pentru obtinerea unei finantari nerambursabile in suma de 2.500.000 euro prin PNDR 2-014-2020, submasura 7.2-apa, apa uzata-Termen de depunere a proiectului: 31.10.2016.

2. Realizarea unor proiecte de dezvoltare a energiei neconventionale in com. Porumbacu de Jos prin construirea celei de-a doua microhidrocentrale.

3. Reabilitarea drumurilor comunale conform Proiectului depus spre finantare in luna mai 2016, prin PNDR 2-014-2020, submasura 7.2-infrastructura rutiera. (in curs de depunere si evaluare a proiectului la AFIR Centr-Alba-Iulia;proiect depus on-line prin AFIR in luna mai 2016)

III. OBIECTIVE INVESTITIONALE IN FAZA DE DERULARE/EXECUTIE(CONTRACTARE)/FINALIZARE EXECUTIE (in perioada 2014-2016):

1. Extinderea retelei de apa-canal in localitatile Porumbacu de Jos si Porumbacu de Sus si constructia statiei de epurare a apelor uzate in loc.Porumbacu de Jos–in faza de executie a lucrarilor, finalizare preconizata la 31.12.2016 (finantare asigurata prin Programul national de Dezvoltare Locala-initiat de Guvernul Romaniei si din surse proprii-Bugetul Local, aprobate de Consiliul Local al com. Porumbacu de Jos).

2. Constructia primei microhidrocentrale-energie neconventionala-data in folosinta in luna septembrie 2015.

Informare cetateni