Proiecte cu finanțare nerambursabilă aflate în derulare:

  • ” Modernizarea infrastructurii rutiere de interes local în comuna Porumbacu de Jos, județul Sibiu”- proiect ce vizează modernizarea a șase străzi din satele aparținătoare comunei Porumbacu de Jos
  • „Dezvoltare comunitară integrată” - POCU/827/5/2/Reducerea numărului de comunități marginalizate aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC./2/Reducerea numărului de comunități marginalizate aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din zona rurală;
  • ”IMBUNATATIREA INFRASTRUCTURII TIC IN DOMENIUL E-EDUCATIE, COMUNA PORUMBACU DE JOS, JUDETUL SIBIU” - POC/882/2/4/Îmbunatățirea conținutului digital şi a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate si e-cultură/4/Îmbunatățirea conținutului digital şi a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate si e-cultură

 

 

Informare cetateni