Despre comuna noastra

Comuna Porumbacu de Jos este situată la marginea apuseană a fostului judeţ Făgăraş, pe malul Oltului, într-o regiune de şes, la contactul cu munţii Făgăraşului, întinzându-se până la versantul nordic al acestora. Localităţile ce compun Comuna Porumbacu de Jos se situează în partea depresionară a teritoriului administrativ, pe ambele maluri ale râului Olt şi de-o parte şi de alta a drumului naţional DN1 şi ale drumurilor judeţene DJ105J si DJ104F.

COMUNA NOASTRA ESTE COMPUSA DIN URMATOARELE LOCALITATI:

Documente atasate

Informare cetateni