Prioritatea III: Dezvoltarea turismului.

Masuri:

 • Dezvoltarea infrastructurii in turism (prin P.N.D.R.-2014-2020, A.F.I.R.- submasura 6.2,7.4.);
 • Dezvoltarea, diversificarea si promovarea ofertei turistice (prin P.N.D.R.-2014-2020, A.F.I.R.);
 • Conservarea patrimoniului natural, istoric si cultural (prin P.N.D.R.-2014-2020, A.F.I.R.- submasura 7.6.).

Prioritatea IV: Dezvoltarea rurala

Masuri:

 • Dezvoltarea si diversificarea activitatilor economice din mediul rural transport (prin P.N.D.R.-2014-2020, A.F.I.R.- submasura 6.4.);
 • Dezvoltarea si modernizarea activitatilor din silvicultura transport (prin P.N.D.R.-2014-2020, A.F.I.R.).

Prioritatea V: Cresterea ocuparii fortei de munca, dezvoltarea resurselor umane si a serviciilor sociale transport (prin P.N.D.R.-2014-2020, A.F.I.R.- submasura 7.2.).

Masuri:

 • Promovarea masurilor active de ocupare a fortei de munca disponibile si dezvoltarea sistemului de formare profesionala initiala si continua (prin Programul Operational Capital Uman-P.O.C.U.-prioritatea de investii 9ii,obiectivul specific 4.1 si 4.2);
 • Imbunatatirea si extinderea sistemului de servicii sociale (prin Programul Operational Capital Uman-P.O.C.U.).

Prioritatea VI: Eficientizarea si modernizarea administratiei publice

Masuri:

 • Dezvoltarea capacitatii administrative;
 • Intarirea legaturilor interinstitutionale.

Pentru realizarea obiectivelor prevăzute conform Planului privind strategia de dezvoltare socio - economică pentru 2014-2020 a judetului Sibiu conform sunt stabilite următoarele prioritati la nivelul com. PORUMBACU DE JOS :

1. Sprijinul pentru cresterea competitivitatii economice în sectorul privat;creearea de noi locuri de munca.

2. Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii locale;

3. Dezvoltarea resurselor umane la nivelul administratiei publice-locale si imbunatatirea serviciilor sociale;

4. Dezvoltarea subzonelor cu potential apicol si turistic si a resurselor minerale;

5. Protectia naturii si imbunatatirea calitatii mediului si a vietii.

 

Viziunea de dezvoltare economico-sociala

„Dezvoltarea durabila si echilibrata a zonei, implicit a comunei, prin crearea si sustinerea unui mediu economico - social competitiv, stabil, sanatos si diversificat, care sa asigure cresterea economica continua si cresterea calitatii vietii cetatenilor”.

Obiective strategice

 • Analiza resurselor si a problemelor cu care se confrunta, a necesitatilor si prioritatilor de dezvoltare, a masurilor de interventie in baza prerogativelor legale, conferite Consiliului Local PORUMBACU DE JOS, face necesara identificarea unor obiective strategice menite sa constituie cadrul necesar unei evolutii economico – sociale adecvate pentru perioada 2014-2020.
 • In acest scop Consiliul Local PORUMBACU DE JOS isi propune urmatoarele obiective:
 • Ridicarea calitatii vietii locuitorilor comunei;
 • Protectia mediului inconjurator si a naturii; dezvoltarea si reabilitarea infrastructurii de mediu (apa, apa uzata, indiguiri, gestinuea deseurilor, calitateasi protectia mediului);
 • Promovarea unei agriculturi performante, modernizarea infrastructurii fizice si de utilitati publice pentru revigorarea spatiului rural in vederea creerii conditiilor de viata compatibile cu mediul urban;
 • Promovarea parteneriatului public – privat si crearea de oportunitati si facilitati pentru potentialii investitori autohtoni sau straini;
 • Sporirea competitivitatii tuturor sectoarelor de activitate;
 • Valorificarea potentialului turistic local si zonal (dezvoltarea capacitatilor de cazare turistica, a domeniului schiabil si heliski);
 • Dezvoltarea infrastructurii de afaceri;
 • Dezvoltarea infrastructurii de sanatate;
 • Dezvoltarea infrastructurii educationale si culturale;
 • Initierea unor masuri pentru dezvoltarea micii industrii.
 • Dezvoltarea sectorului energetic-energie neconventionala.

Obiective specifice

 • Prezenta strategie a fost conceputa pentru a sprijini, prin mijloace si instrumente specifice administratiei publice locale, atingerea obiectivelor strategice de dezvoltare economico – sociala a localitatii, in concordanta cu actiunile prevazute in Programul de Guvernare 2014-2020 si are in vedere urmatoarele:
 • Cresterea gradului de absorbtie a fondurilor nerambursabile puse la dispozitia judetului Sibiu si a Regiunii 7 Centru, cresterea capacitatii institutionale a administratiei publice locale cu privire la derularea fondurilor de preaderare, de coeziune si a celor structurale;
 • Dezvoltarea mediului de afaceri luand exemplul sistemelor sociale si politice occidentale pentru crearea unei economii functionale, bazata pe libera initiativa, flexibilitatea si mobilitatea fortei de munca, reducerea birocratiei;
 • Reabilitarea si modernizarea unitatilor de invatamant, inclusiv prin generalizarea instruirii in domeniul folosirii tehnicii de calcul si invatarii intensive a limbilor straine; organizarea de cursuri de religie care sa promoveze ideea ca omul reprezinta interfata dintre natura si Fiinta Suprema;
 • Reabilitarea si modernizarea unitatilor de cultura, inclusiv asigurarea bazei materiale necesara punerii in valoare, prin programe si actiuni concrete, a elementelor culturale traditionale;
 • Punerea in practica a reglementarilor legale privind protectia sociala;
 • Integrarea agriculturii si dezvoltarii rurale in Politica Agricola Comuna a Uniunii Europene, prin stimularea transformarii gospodariilor taranesti in ferme familiale cu caracter comercial, incurajarea parteneriatului public – privat pentru valorificarea corespunzatoare a produselor agricole, modernizarea infrastructurii rurale, implementarea tehnicilor agricole moderne si performante, asigurarea cadrului urbanistic pentru dezvoltarea economico – sociala durabila a localitatii, cresterea calitatii drumurilor si podurilor comunale, integrarea in reteaua de distributie a nergiei electrice a gospodariilor individuale care nu beneficiaza de curent electric;
 • Implementarea prevederilor angajamentelor prevazute in capitolul 22 – Mediu, din Programul de Aderare la Uniunea Europeana, prin consolidarea capacitatii de gestionare a deseurilor, a capacitatii de protectie a naturii, realizarea infrastructurii de prevenire a poluarii fonice etc.

Informare cetateni