Proiecte demarate

Nr. crt.

Denumire program de dezvoltare/proiect de infrastructură

Cofinanțare buget local/cheltuieli neeligibile

Stadiu de realizare:

1

Centru comunitar multifuncțional pentru servicii integrate – finalizat 2020 prin Gal Țara Oltului

AFIR

Finalizat

2

Dezvoltare comunitară integrata

POCU

În curs de semnare

3

Modernizare infrastructură rutieră de interes local in Comuna Porumbacu de Jos, județul Sibiu

AFIR

Finalizare 2021

4

Modernizare strada Îngusta și strada Capătul Satului, localitatea Porumbacu de Jos, Comuna Porumbacu de Jos, județul Sibiu

AFIR

Finalizat

5

Modernizare și reabilitare rețea iluminat public, Comuna Porumbacu de Jos

PNDL II

Finalizat

6

Rețea de canalizare menajera în localitatea Sărata, Comuna Porumbacu de Jos

PNDL II

Finalizat

7

Îmbunătățirea infrastructurii TIC in domeniul e-educație

 

În evaluare Ministerul Investițiilor si Proiectelor Europene

8

Realizare zona de agrement pentru comunitate cu

amenajare de spații publice de recreere specifice pentru diferite categorii de vârste, dotări, împrejmuire teren în localitatea Porumbacu de Sus, Comuna Porumbacu de Jos

Agenția de Plăti și dezvoltare rurală

și pescuit

Finalizat

9

Amenajare teren multifuncțional pentru organizarea de evenimente culturale sau cu specific local, construire gradene, anexe (vestiare cu grupuri sanitare), dotări și împrejmuire teren în localitatea Porumbacu de Sus, Comuna Porumbacu de Jos

Agenția de Plăti și dezvoltare rurală

și pescuit

Finalizat

10

Înființare sistem de distribuție gaze naturale în Comuna Porumbacu de Jos, județul Sibiu

Se urmărește finanțare prin POIM

Studiu de fezabilitate

11

Modernizare infrastructură rutieră de acces agricol, în Comuna Porumbacu de Jos, județul Sibiu

AFIR

Fără finanțare

12

Sistem de alimentare cu apă și canalizare în localitatea Scoreiu, Comuna Porumbacu de Jos, județul Sibiu

AFIR

Fără finanțare

Investiții în derulare/ Documentații tehnico- economice /consultare publică

Proiecte cu finanțare nerambursabilă aflate în derulare:

  • „Modernizarea infrastructurii rutiere de interes local în comuna Porumbacu de Jos, județul Sibiu”- proiect ce vizează modernizarea a șase străzi din satele aparținătoare comunei Porumbacu de Jos
  • „Dezvoltare comunitară integrată” – POCU/827/5/2/Reducerea numărului de comunități marginalizate aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC./2/Reducerea numărului de comunități marginalizate aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din zona rurală;
  • „ÎMBUNATĂȚIREA INFRASTRUCTURII TIC ÎN DOMENIUL E-EDUCAȚIE, COMUNA PORUMBACU DE JOS, JUDEȚUL SIBIU” – POC/882/2/4/Îmbunatățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură/4/Îmbunatățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură
Sari la conținut